Angielski dla Młodzieży

Angielski dla Młodzieży

  • 12-14 lat
  • 13-15 lat
  • 14-16 lat
  • 15-17 lat
  • 16-18 lat
  • 17-19 lat

68 zajęć po 45 minut w kursie.

Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Młodzież dzielona jest na grupy na podstawie testu poziomującego i/lub rozmowy w języku angielskim z metodykiem. Różnica wieku pomiędzy nastolatkami wynosi maksymalnie 3 lata.