Angielski dla Dorosłych

angielski dla dorosłych

Angielski dla dorosłych

Cykl 60 zajęć po 90 minut w kursie.

Lekcje odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Osoby dorosłe dzielone są na grupy na podstawie testu poziomującego i/lub rozmowy w języku angielskim z metodykiem.