Metody pracy czyli jak nauczyć się angielskiego

A person who never made a mistake never tried anything new
Albert Einstein
metody pracy angielski
 
 Jak nauczyć się angielskiego? Od początku naszym celem jest aby English Town było miejscem innym niż pozostałe szkoły językowe. Dlatego też naszym priorytetem jest jakość nauczania, efekty i zadowolenie naszych uczniów. U nas będziesz się uczył z przyjemnością i szybko zauważysz postępy językowe.

W Akademii kładziemy duży nacisk na interakcję, równocześnie trenujemy wszystkie 4 sprawności językowe i ćwiczymy sytuacje z życia wzięte. Podręcznik stanowi dla nas jedynie bazę na której się opieramy, jednak sednem zajęć jest ćwiczenie nabytych umiejętności przy użyciu różnorodnych pomocy naukowych.

Nasza praca opiera się na wykorzystaniu sprawdzonych metod i technik nauczania języka angielskiego dzięki którym lekcje są spójne i urozmaicone:

 

communictive mthodCommunicative Method

metoda ta opiera się na interakcji, kooperacji i pozwala skupić na potrzebach uczniów. Na zajęciach nacisk kładziony jest na prace w parach i grupach czy też wykorzystanie doświadczeń życiowych uczniów. Ważne jest to aby potrafić się komunikować, przekazać informacje, osiągnąć swój cel a nie stresować tym czy wypowiedź jest perfekcyjnie skonstruowana.

natural methodNatural method

metoda ta opiera sie na założeniu, iż nauka języka obcego odbywa się w ten sam sposób jak nauka języka ojczystego. Umysł dzieci do ok. 12 roku życia jest chłonny jak gąbka dzięki czemu łatwo przyswaja nowe umiejętności. Dlatego też nauka przez zabawę, zanurzenie w języku, wielokrotne powtarzanie i kojarzenie obrazu ze słowem to istotne techniki pracy w metodzie naturalnej.

 

multimedia techniqueUsing Multimedia technique

wykorzystanie różnorodnych multimediów w trakcie kursu języka angielskiego sprawia, że uczniowie są bardziej zaangażowani w lekcje i chętniej biorą udział w zajęciach. A co za tym idzie jednoczesne wykorzystanie materiałów, które zawierają dźwięk, tekst, obraz i grafikę gwarantuje efektywną naukę.

using realia technique

Using realia technique

realia to prawdziwe przedmioty wykorzystywane przez nauczyciela na zajeciach po to aby nauka była skuteczniejsza. Pomagają one w przyswajaniu słownictwa, oswajają sytuacje z życia wzięte i ułatwiają rozumienie innych kultur.

role play technique

Role Play technique

jest to technika polegająca na odgrywaniu scenek w klasie. Pozwala ona na przećwiczenie dialogów, np. u lekarza, na lotnisku czy w sklepie po to aby uczniowie lepiej potrafili sobie poradzić w takich prawdziwych sytuacjach w życiu. Role plays rozbudzająca zainteresowanie uczniów, zwiększająca przyswajanie języka angielskiego i rozluźniająca atmosferę w klasie.

tpr method

TPR method

metoda ta skierowana jest przede wszystkim dla dzieci i początkujących uczniów. Opiera się na kojarzeniu języka z wykonywanym ruchem. Lektor wydaje polecenie w języku angielskim a uczniowie je pokazują. Ćwiczenia te mają na celu szybkie rozpoznanie wyrażenia w języku obcym jak również pasywną naukę tego wyrażenia.